PIVOT II 30x23cm 2020 Oil on Board

 

PIVOT III 30x23cm 2020 Oil on Board

 

PIVOT IV 30x23cm 2020 Oil on Board

 

PIVOT I 30x23cm 2019 Oil on Board

 

PIVOT V 30x40cm 2020 Oil on Board

 

PIVOT VI 30x40cm 2020 Oil on Board

 

PIVOT VII 30x40cm 2020 Oil on Board

 

SELCHP Sunset 30x40cm 2019 Oil on Board

 

SELCHP Sunset 30x40cm 2019 Oil on Board